top of page
Onderzoek naar zonnepanelen

Wij zien de toepassing van hernieuwbare energie als uitgangspunt voor de energietransitie. Beter dan de focus om minder fossiele brandstof te gebruiken. Dit vraagt om een andere benadering. Bewustwording van energie-efficiency en verspilling en aandacht voor nieuwe oplossingen zijn daarbij leidend. 

Hulp bij verandering

Het ontwerp en de engineering van hernieuwbare energie-assets zoals wind- en zonne-energie of groengas dragen bij aan de omslag van fossiele naar duurzame energiebronnen. Ook mini-kerncentrales zijn interessant om te onderzoeken nu de veiligheid steeds beter gegarandeerd is. Wij vertrouwen in een bottom-up aanpak die sterk lokaal is opgezet. Waarbij aandacht is voor lokale opslag van energie, minder afhankelijkheid van grote concerns en decentrale productie loont.

Energie transitie

NoM woning eerste in Nederland

In de praktijk

In ons rijwoning concept hebben wij het eerste project van Nul-op-de-Meter (NoM) woningen in Nederland gerealiseerd. Een woningproject waarbij de woningen in energiebehoefte zelfvoorzienend zijn. Waarbij in het ontwerp rekening is gehouden met energie-efficiency en minder verspilling.

 

Behalve dat de woningen energie leverend en duurzaam gebouwd zijn levert het ook nieuwe architectuur op. Tuinen waarin biodiversiteit en klimaatadaptatie onder bewoners belangrijk zijn. En vormt daarmee als geheel een verrijking van het landschap. 

bottom of page