top of page
LEEFOMGEVING > ZORGEN
Zorgen

In Nederland is niet de zorg te duur maar het zorgsysteem. Teveel regels en te weinig focus voor het mensgericht handelen. We moeten terug naar een nieuwe werkelijkheid, waarin zorg weer zorg is. En papierwerk waar mogelijk achterwege blijft.

LEEFOMGEVING > ZORGEN

Voor elkaar en met elkaar

Gezonder leven en snel hulp als je het nodig hebt. Transitie in de zorg kent veel facetten, maar iedereen is het erover eens dat een meer mensgerichte aanpak prioriteit heeft boven meer regels en bureaucratie. Onze ambitie is het om zorg in te bedden in het leven van alledag. Zorg voor elkaar, steun dichtbij van mensen die om je geven. Steeds meer mensen hebben behoefte aan sociale contacten of lichte ondersteuning. Groepswonen of buurtcollectieven zijn hierbij van groot belang.

LEEFOMGEVING > ZORGEN

Voor elkaar en met elkaar

In onze design for living projecten houden wij rekening met zorg als onderdeel van veel initiatieven. Chinatown is een voorbeeld waarin seniorenwonigen gecombineerd met professionele zorg en de oude Chinese geneeskunde worden gecombineerd.


We onderzoeken meerdere initiatieven van zorgwoningen in groepsverband voor o.a. Amarazorg. Daarin wordt samengewerkt met meerdere CPO's om hiermee een dergelijk initiatief haalbaar te maken.

Neem contact op voor vernieuwing en oplossing van jouw vraagstuk!

Heb je behoefte aan vernieuwing? Heb je een vraagstuk in je organisatie dat je wilt oplossen? Heb je een serieus probleem dat je wilt verbeteren? Ben je op zoek naar een nieuw concept en is het tijd voor verandering? Hoe kunnen wij je helpen met jouw vraagstuk?

Contact
Betreft
Ik heb interesse in
bottom of page