Building online

Building online

Bij buildingonline staat gebouwinformatie centraal voor de eigenaar en alle bij de bouw en het beheer betrokken partners. Door het koppelen en visualiseren van gebouwinformatie borgen wij de toekomstbestendigheid van gebouwen. In het gebouwpaspoort managen wij de contractrisico’s. En door het monitoren van gebouwprestaties wordt en vanuit buildingonline gestuurd op onderhoud, energieverbruik en exploitatie.

  • Meer informatie over dit product

    Vul het contactformulier direct in.