top of page
Predicaat Excellent Concept

Predicaat Excellent Concept

Wie in aanmerking wil komen voor het Predicaat Excellent Concept wordt door de Stichting Excellent Conceptueel Bouwen getoetst middels de predicatierichtlijn Excellent Concept met code PRL-EXC-CON-02. Bij een positieve beoordeling verklaart De Stichting dat de belofte die een aanbieder doet met haar concept betrouwbaar is en leidt tot huisvestingsoplossingen die bij toezegging passen. Periodiek vindt een update van de beoordeling plaats. Studio WeBuild heeft de predicatielijn geschreven en de audits voor het Predicaat Excellent Concept worden onafhankelijk afgenomen door ons afgenomen. Voor meer informatie bezoek de website van Stichting Excellent Conceptueel Bouwen.

    bottom of page