top of page
Zorgwonen

Zorgwonen

Een zorgwonen is een kleinschalig woonproject voor senioren met hulp van zorg-aupers, maar ook gehandicapten zijn welkom om samen te wonen en zich te omringen met een thuisgevoel. Het is een menselijke en sociale omgeving, met veel aandacht voor de relatie met de buurt. De tuin biedt privacy, rust en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten voor een gezellig samenzijn. Het zorgwonen is modern, veilig en duurzaam, en speelt in op de trend van gezondheid en vergrijzing in onze maatschappij.

    bottom of page