top of page
Fotoverwerking

Grote veranderingen in ons werk doen zich voor. Zombiebanen worden vervangen door verdere digitalisering. Mobiliteit neemt toe en de inclusieve samenleving heeft grote invloed op de sociale aspecten van het werk. Transities op het werk zijn kansen, mits begrepen en goed worden opgepakt.

Transities op het werk

Samenwerken is de grote kunst waar we voor staan met ons allen. We hebben de contradictie tussen vastomlijnde processen en vrijheid van handelen. Meer autonomie voor medewerkers is gewenst. En voor huisvesting betekent dit een andere inrichting van de werkplek. Werkprocessen gaan we anders organiseren. De scheidslijn tussen privé en werk vervaagt en loopt steeds meer in elkaar over. Thuiswerken is inmiddels al vanzelfsprekend. 

Werken

Image by CoWomen

Overtref de verwachtingen

In onze Design for Living projecten neemt werk een belangrijke plaats in. Vooral het MKB is een belangrijke motor van onze economie en banen. Zo ontwikkelen wij het Ambachtshof waar lokaal samen wordt ondernemen, maar wel vanuit een landelijke formule.

 

In de biobases bouwen fabriek is de focus gericht op duurzame conceptwoningen, gebouwd volgens de laatste trends in wonen. Het concept mini farming brengt boeren dichtbij en in de stad. We zoeken voor transities alledaagse oplossingen. Want zo werkt het.

bottom of page