top of page
senior Fysiotherapie

In Nederland is niet de zorg te duur maar het zorgsysteem. Teveel regels en te weinig focus voor het mensgericht handelen. We moeten terug naar een nieuwe werkelijkheid, waarin zorg weer zorg is. En papierwerk waar mogelijk achterwege blijft.

Voor elkaar en met elkaar

Gezonder leven en snel hulp als je het nodig hebt. Transitie in de zorg kent veel facetten, maar iedereen is het erover eens dat een meer mensgerichte aanpak prioriteit heeft boven meer regels en bureaucratie. Onze ambitie is het om zorg in te bedden in het leven van alledag. Zorg voor elkaar, steun dichtbij van mensen die om je geven. Steeds meer mensen hebben behoefte aan sociale contacten of lichte ondersteuning. Groepswonen of buurtcollectieven zijn hierbij van groot belang.

Zorgen

Image by Markus Spiske

Overtref de verwachtingen

In onze design for living projecten houden wij rekening met zorg als onderdeel van veel initiatieven. Chinatown is een voorbeeld waarin seniorenwonigen gecombineerd met professionele zorg en de oude Chinese geneeskunde worden gecombineerd.

 

We onderzoeken meerdere initiatieven van zorgwoningen in groepsverband voor o.a. Amarazorg. Daarin wordt samengewerkt met meerdere CPO's om hiermee een dergelijk initiatief haalbaar te maken. 

bottom of page