top of page
Privacy Statement

Studio WeBuild (23 februari 2023)

Algemeen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Studio WeBuild. In dit privacy statement geven wij aan welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij daarmee omgaan. Mocht je daarover vragen hebben, dan kun je gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina. 

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Studio WeBuild respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van deze website. Wij garanderen dat persoonlijke informatie, die je aan ons verschaft, zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers, vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Studio WeBuild. Je dient je ervan bewust te zijn dat Studio WeBuild niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Gebruik van verzamelde gegevens

Het opslaan van gebruiksgegevens 
Wanneer je op onze website een contactformulier invult of een maak-afspraakformulier invult, vragen we je aan ons persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om jouw vraag te beantwoorden, een aanbieding op te sturen, je sollicitatie in behandeling te nemen of een afspraak te faciliteren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Studio WeBuild of die van een derde partij, zodat wij je in het vervolg gericht kunnen benaderen. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden, dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. Mochten we in de toekomst e-mail nieuwsbrieven of andere commerciële boodschappen naar je willen versturen, dan zullen wij dit uiteraard alléén doen als je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. Je kunt jezelf voor de Studio WeBuild-nieuwsbrief aanmelden via de daarvoor bestemde button op de website.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief of andere communicatie
Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. Onderaan iedere mailing vind je in ieder geval de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden. In dat geval zullen we je niet meer benaderen.

Verwerking van persoonsgegevens door Studio WeBuild 
Voor Studio WeBuild is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Studio WeBuild respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je eventueel (via de website, per e-mail of op andere manieren) aan Studio WeBuild verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Privacyverordening wordt behandeld.

Persoonsgegevens die je aan ons geeft
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om jouw identiteit te achterhalen. Indien je jezelf registreert via onze website of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt, namelijk: 
(1) Naam
(2) Adres
(3) Emailadres
(4) Telefoonnummer 

(5) Interesseveld
(6) Onderwerp van jouw afspraak of vraag

Deze persoonsgegevens worden door Studio WeBuild verwerkt voor de volgende doeleinden:
- de afhandeling van je contactaanvraag om met je in contact te kunnen treden en een afspraak te maken; 
- voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die per e-mail worden verzonden, indien je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven; 
- voor het kunnen verzenden van aangevraagde informatie-bladen die per e-mail worden verzonden;
- voor het delen van je gegevens met de leverancier van het product waar je een vraag over hebt (hier geef je expliciet toestemming voor);
- voor het sturen van offertes en brochures;
- voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Studio WeBuild;  
- voor het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Studio WeBuild en aan haar gelieerde ondernemingen. 

Vertrouwelijk 
Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met de gegevens die je ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag in voorkomende gevallen jouw gegevens verwerken.   

Doorgifte aan derden 
Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij de uitwisseling van gegevens noodzakelijk is om aan je vraag of getoonde interesse in een van onze diensten of producten te voldoen (bijv. uitwisseling van gegevens met architecten, bouwpartners, gemeenten, etc.). Omdat we zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens sluiten wij met externe partijen, die toegang hebben tot persoonsgegevens, een juridisch geldige verwerkersovereenkomst (een overeenkomst tussen de verantwoordelijke partij en verwerker, waarin wordt vastgelegd hoe de verwerker met de persoonsgegevens moet omgaan).


Door ons ingeschakelde hulppersonen 
Het komt voor dat wij een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijv. een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derden afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens. Het komt erop neer dat deze derde partijen jouw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.  
 
Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen 
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus, etc.). Wij zullen je gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan je te informeren over een dergelijke afgifte. 

IP-adres 
In het kader van jouw bezoek aan onze website wordt onder andere het IP-adres van de door jou gebruikte computer geregistreerd. Aan de hand van het IP-adres kunnen eventueel de gebruikers van het online aanbod worden geïdentificeerd. De IP-adressen worden door Studio WeBuild echter niet voor dit doeleinde gebruikt. 

Cookies

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies, om jouw bezoek aan deze website te vergemakkelijken. Verder gebruikt Studio WeBuild cookies om de doeltreffendheid van deze website te onderzoeken. Cookies zijn tekstbestandjes die op jouw “device” (PC, tablet of smartphone) worden geïnstalleerd. Studio WeBuild maakt op haar website alleen gebruik van First en Third Party Cookies. Dat zijn cookies die worden geplaatst door de website zelf, en niet door derde partijen. Het gaat om de volgende cookies:

Functionele cookies (First party cookie)
Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Deze houden je voorkeuren bij (denk aan je taalvoorkeur) en onthouden dat je al eerder op de site bent geweest.

Analytische cookies (First party cookie)
Met deze cookies kunnen wij de statistieken van onze website bijhouden. Denk bijvoorbeeld aan bezoekersaantallen, het tijdstip waarop de site wordt bezocht en de gebruikte browser(s).

Tracking cookies (Third party cookie)
Tracking cookies worden geplaatst door derden en houden individueel surfgedrag bij en stellen bezoekersprofielen op. Op basis van deze profielen kunnen wij je in het vervolg beter van dienst zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De wijze waarop je dit kunt doen is afhankelijk van de browser die je gebruikt. Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je de cookies eenvoudig uitzetten via jouw browser. Hoe dit werkt, kun je vinden op de website van de Consumentenbond.

Let op: Wanneer je cookies uitschakelt via de browser of ze op een andere wijze blokkeert, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van de site niet, of niet optimaal, functioneren.

Beveiliging van onze website

Omdat wij veel waarde hechten aan de bescherming van jouw persoonsgegevens heeft onze website een https-beveiligingscertificaat. Dit certificaat toont aan dat wij jouw gegevens op een veilige, versleutelde, manier versturen naar onze servers/systemen en dat ze niet in handen van derden kunnen vallen.   

Http:// is onveilig en kwetsbaar voor spionageaanvallen die, wanneer belangrijke informatie zoals creditcardgegevens en aanmeldingsgegevens worden buitgemaakt, aanvallers toegang geven tot online accounts en gevoelige informatie. Door gegevens via de browser via HTTPS te verzenden, wordt dergelijke informatie gecodeerd en beveiligd. 

Het bewijs dat onze website beschikt over een https-beveiligingscertificaat, kun je zien aan de browserbalk bovenaan de website. Zie menubalk.

Statistische analyse door Google Analytics 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Google verwerkt daarbij niet jouw volledige IP-adres, maar wel gegevens over hoe je deze website gebruikt. Deze informatie wordt gegenereerd door middel van cookies op jouw computer en vervolgens doorgestuurd naar computers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Omdat jouw IP-adres in deze cookie wordt geanonimiseerd is dit geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten als Studio WeBuild en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Verder zal Google deze data niet met derden delen voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 

Vragen en recht op inzage en correctie 
Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio WeBuild, of als je deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact op met Studio WeBuild via het contactformulier van de website.   

Wijzigingen 
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Studio WeBuild kan jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden, die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.   

Vragen en feedback 
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit Privacy Statement of ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:   

Studio WeBuild
Agorabaan 15
8224 JS Lelystad  
Tel: 085 - 30 10 891 
E-mail: info@webuild.nl

bottom of page