top of page

Zeven trends

Updated: Oct 21, 2023

Een trend laat de koers in een bepaalde richting zien. Is daarmee actueler dan een visie


Zeven trends

Positieve trends maken het verschil. Ze spreken je aan en raken je hart. We zetten de zeven belangrijkste(concept)trends van dit moment op een rij. Ze vormen de nieuwe ingrediënten van ons vak. Ze zijn bepalend in deze tijd, waarin concepten meer en meer de markt veroveren.We gaan wonen in een leefomgeving waarin de stad en het platteland samenkomen.


Inzicht

De wereld wordt steeds transparanter. We nemen besluiten op basis van data en de noodzaak tot kennisdeling neemt toe. We krijgen steeds meer inzicht in de wereld en mensheid. Dit brengt ons op andere ideeën en leidt tot nieuwe visies. Het dwingt ons tot nadenken en handelen. Een paradigmashift is meer dan ooit noodzakelijk. Interdisciplinair werken helpt om dit inzicht te benutten. Het zorgt voor succesvollere oplossingen en laat rendementen verbeteren.

Liefde

Liefde is weer terug! We voelen ons meer betrokken bij elkaar en geven meer betekenis aan ons handelen. We werken beter samen, met aandacht voor elkaar. We leven bij de tijd, zijn oprechter en bewuster. Door de herontdekking van liefde ervaren we een nieuw optimisme. We gebruiken liefde in de zingeving van onze concepten. We voelen ons nog wat onwennig in het gebruik van zachte competenties, maar met de vaardigheden van conceptueel werken en het empoweren van mensen ontwikkelen we ons snel, en tonen we ons eigen gezicht vol liefde en enthousiasme aan de mensen om ons heen.

Gezond verstand

In ons doen en laten zijn we behalve economischer ook socialer, maatschappelijker en duurzamer geworden. We maken verantwoorde keuzes die gezond, veilig en comfortabel zijn. We kiezen vanuit ons bewustzijn voor een fair planet. Concepten bouwen we volgens het langere-termijnprincipe. We doen zaken met ons gezond verstand, zowel in wat we aanbieden als in wat we vragen. En nu we dit normaal (gaan) vinden, leren we ook dat deze manier van werken rendeert. 

Verbinding

We leggen nieuwe contacten en maken verbindingen. Meer dan ooit zijn we bruggenbouwer. We begrijpen de kracht van samenwerking en gaan open een gesprek in. Door in open source te werken koppelen we kennis. BIM is vanzelfsprekend. We richten communities in rondom nieuwe woonthema's, zoals zorg of groen. Zowel met partners als met klanten zijn we in dialoog. We bieden hulp en werken interdisciplinair. We treden buiten onze systeemgrenzen en verbinden ons met nieuwe partners en sectoren. Dit leidt tot nieuwe samenwerkingsverbanden en co-creaties met onze klanten. Integratie neemt nu echt toe en klantenbinding groeit.

Mogelijkheden

Omdat er meer mogelijk is dan ooit, biedt dat ruimte voor creatie. Klanten krijgen een groter palet aan keuzes en verwachten dat ook. Concepten nemen toe in flexibiliteit. Grenzen vervagen en concepten groeien in soort en omvang. Diversiteit geeft variatie, 

maar ook stress. Concepten worden daarom doelgroepgerichter. De conceptaanpak blijft op die manier hanteerbaar voor organisaties. Conceptueel werken zorgt ervoor dat variatie in concepten beheersbaar is. 

Intellect

De mens wordt slimmer, en concepten worden dat ook. We kunnen onze kennis koppelen door het gebruik van nieuwe technieken. Methoden en middelen, zoals LEAN, BIM, TCO en Systems Engineering geven ons intellect een werkbare structuur. De gezamenlijke waarden van deze kennis vormen de unieke broncode van organisaties en hun concepten. Ze bepalen in de toekomst de bedrijfswaarde van de conceptorganisatie. ROI en economy of scale worden ingrediënten die de concurrentie tussen conceptaanbieders bepalen. Veiligheid en ontwikkelsnelheid komen, na een periode van duurzaamheid, bovenaan de agenda te staan. De time to market verandert ons conceptland sneller dan ooit tevoren. En intellect vormt daarin de spil.

Nieuwe tijd

Nu is de nieuwe tijd. Om ons heen verandert de wereld in sneltreinvaart. We zijn continu bereikbaar en online. Er is stress en er zijn zorgen. We zoeken ontspanning om vrij te komen van onze gedachten. Meer zintuiglijk leven maakt dat we beter afstand kunnen nemen en van het heden kunnen genieten. Concepten spelen in op het zoeken naar geluk. Zintuiglijke prikkels om te voelen en ervaren horen daarbij. We zijn pas tevreden met concepten als die ons leven plezieriger en makkelijker maken.

Comments


bottom of page