top of page

Interactie rendeert

Updated: Apr 15

Maar wat is het precies?

Met koffie achter de PC voor een renderende aanpak


Conceptueel werken is een renderende aanpak. Het zorgt voor interactie en een passend antwoord op de gewenste behoefte van de klant. Dit vraagt om uitleg.Interactie brengt

verbale en non-verbale communicatie samen

In het vak van conceptueel bouwen wordt gesproken over de ontmoeting tussen vraag en aanbod. Deze ontmoeting blijkt in de praktijk niet vanzelfsprekend te zijn. Opdrachtgevers en opdrachtnemers treffen elkaar, waarbij de interactie vaak oppervlakkig of niet op elkaar is afgestemd.


Het interactiemodel helpt te komen tot een interactie tussen beide die werkt. Zo is de vraag in het model - de behoefte - welke ingevuld dient te worden. Deze behoefte wordt bepaald door enerzijds de maatschappelijke trends, die verband houden met bijvoorbeeld de context in een wijk, de politiek of regelgeving. Anderzijds wordt de behoefte bepaald door de wensen en eisen van de doelgroep. Waarbij deze in belangrijke mate zijn bepaald door de culturele aspecten van die doelgroep. Dit laat zien dat het goed inventariseren van behoeften behoorlijk specifiek is en aandacht vereist.
Aan de rechterzijde van het model staan de waarde. Deze zijn opgebouwd uit de oplossing en het bijbehorende verdienmodel. Zonder verdienmodel is een oplossing niet haalbaar en heeft het geen bestaansrecht. Daarbij is voor elke vorm van waarde een samenwerking vereist. 


Tot zover is de opzet eenvoudig. En kan er bij sluitende waarde op de behoefte gekomen kan worden tot een transactie. In de praktijk zijn de relaties tussen de velden die deze transactie bemoeilijken. De context heeft een relatie met het verdienmodel en vereist afstemming. De match die nodig is tussen de cultuur van de doelgroep en het gedrag van de partner om mee samen te werken zijn al dan niet zichtbaar van grote invloed op elkaar.


Al deze relaties en ontmoetingen vragen kennis en kunde om de gewenste interactie positief te bewerkstelligen. In het vak van conceptueel werken wordt het interactiemodel haarfijn toegepast tot in de kleinste details. En in de haarvaten van de mensen die ermee werken aangeleerd.


Het resultaat is een best passende oplossing. Het passende is een combinatie tussen de verbale en non-verbale interactie in het model. Wanneer je hierover meer wilt weten of leren dan helpen wij je graag op weg. Bijvoorbeeld met onze workshop of training conceptueel werken.

Comments


bottom of page