top of page

Vacature conceptontwikkelaar

Updated: Oct 21, 2023

En dan?Het vak van de conceptontwikkelaar ontwikkelt zich steeds sneller. Actueel blijven als ontwikkelaar is geen sinecure. Er wordt concreet resultaat van je verwacht op relatief korte termijn. Met name de investeringsbudgetten van conceptontwikkeling binnen de bouw en het vastgoed zijn laag in verhouding tot andere sectoren. Echt werkende en daarmee ook onderscheidende concepten vragen om een incubatietijd van de  conceptontwikkeling in een organisatie. In de praktijk is deze minimaal 2 jaar, maar doorgaans zelfs vijf jaar. En daarmee kost dit meer tijd en geld dan de grootte van de gegeven budget- en tijdkaders doorgaans.Waarom het verbeteren van een concept nog geen conceptontwikkeling is?


De meeste bedrijven in de bouw en het vastgoed hebben of nemen deze investering niet. Ze zien het als noodzakelijk om snel te handelen en zien conceptontwikkeling als een belangrijke missie, die binnenkamers van het eigen bedrijf dient plaats te vinden, met snel resultaat als doel. Het gaat om kennis, geheimen en slimme ideeën, die ver van de buitenwereld ontwikkeld worden, om zo je voorsprong op de concurrentie niet snel te verliezen. Beter bekeken kun je stellen, dat met deze manier van werken je eigenlijk niet eens van conceptontwikkeling kunt spreken, omdat de resultaten van deze vorm van ontwikkeling in de praktijk minimaal zullen zijn. Deze vorm van werken is dan ook conceptverbetering. De meeste ontwikkelaars zijn daarmee conceptverbeteraars.


Conceptontwikkeling is géén risicomanagement

In de literatuur, maar ook in de manier waarop ondernemers conceptontwikkeling oppakken zie je dat er ontwikkelkamers in separate businessunits worden opgestart. Werklabs, kraamkamers, innovatieteams zijn zo in bedrijven geboren. Ver weg van de praktijk en met speciale afgezanten uit de eigen organisatie opgeklommen, die tot de eigen elite behoren. Daar willen mensen graag bij horen en deze carrière sprong staat ook goed op het CV van de betreffende medewerker. Op dit moment is de vraag naar conceptontwikkelaars groot en groeien de afdelingen conceptontwikkeling in rasse schreden. De beste werkpaarden, die zich in de praktijk als manager hebben bewezen worden van stal gehaald. Precies met die mensen, die zich hebben bewezen in het vak dat helemaal geen conceptontwikkeling mag heten, wordt de afdeling dan opgezet.


Het doel van de conceptontwikkeling is geënt om een oplossing te bedenken voor een vraag of probleem. De conceptontwikkelaar raakt in de praktijk bekneld bij het ontwikkelen naar de beste oplossing op een te korte termijn en een te beperkt budget. En gaat oplossingen waaraan een risico gekoppeld is uitsluiten. Precies zoals zij dit eerder als manager ook hebben gedaan. Conceptontwikkeling wordt daarmee niet de innovatiemotor van het bedrijf, maar het risicomanagement van innovaties. De resultaten zijn doorontwikkelde producten en diensten, waarbij de eigenlijke innovatie van het bedenken van een oplossing voor een nieuw probleem uitblijft. En het bestaande concept op enkele punten slechts verbeterd is.


Conceptontwikkeling versus conceptverbetering

De organisatie van een concept ontwikkelen of het verbeteren van een concept is verschillend. Het proces is niet alleen verschillend, maar ook de werkmethoden, tools en competenties van de mensen die erbij betrokken zijn, zijn dit. Zie hiervoor onderstaand schema.Het knelpunt waar organisaties tegen aanlopen is dat ze concepten ontwikkelen vanuit de competenties en kaders, die bij het verbeteren van concepten behoren. Of een concept willen verbeteren, met de bedoeling dit conceptontwikkeling te laten zijn. Het verwachtte resultaat is in beide gevallen bescheiden. Toch worden deze resultaten als groot en belangrijk gepresenteerd. Juist omdat de verwachting van de kraamkamers en innovatie teams bij start ook zo hoog lagen.


In ons dagelijkse werk helpen wij organisaties met de ontwikkeling en/of verbetering van concepten. Graag dagen wij jou uit om met ons samen jouw concept of idee te bespreken. Wij kunnen je dan wijzen op een aantal veel voorkomende fouten of je ideeën aanreiken, die jou verder helpen. Als dit je interessant lijkt, dan kunnen wij ook het schema nog nader toelichten. En je vervolgens helpen de vacature voor conceptontwikkelaar op te stellen of je daarin te faciliteren of zelfs in te ondersteunen.

Commentaires


bottom of page