top of page

Wat is conceptueel bouwen?

Updated: Oct 21, 2023

Concepten maken het verschil


De conceptuele bouwindustrie is vrij jong. Concepten zijn actueler dan ooit door nieuwe oplossingen voor woningbouw, renovatie en Nul op de Meter. Doordat de focus in de bouwindustrie verschuift van techniek- naar waardendenken, is er een roep om nieuwe competenties. Medewerkers moeten soft skills ontwikkelen. Kortom, de industrie kantelt, en de mensen moeten meekantelen. Daarvoor is een andere manier van organiseren nodig. Conceptueel bouwen is hierop hét antwoord.Conceptueel bouwen maakt bouwen betaalbaar


Waarmaken belofte

Concepten bieden een oplossing voor een huisvestingsvraag, of zijn de basis van waaruit de klant kiest. De belofte waarmaken van een concept geeft de klant zekerheid: die ontvangt hiermee een goede, betaalbare en betrouwbare oplossing. Appeltje eitje, zou je zeggen. En toch kan de vraagarticulatie tussen vragers en aanbieders beter. Om van waarde naar aangetoonde prestaties te komen, is een ander transactieproces nodig. Een proces waarbij regelgeving geen belemmering is, beloftes worden waargemaakt en vragen helder zijn. Zoiets vraagt om een mindshift bij alle partijen. De grootste ontwikkeling in conceptueel bouwen zit ‘m in een andere manier van omgaan met elkaar. En conceptueel werken maakt die andere manier van omgaan mogelijk.


Kenmerken

Conceptueel bouwen biedt een totaaloplossing van te leveren prestaties, doelgroepgerichte marketing, een gestructureerd verkoopproces en ruimte voor keuzes van de klant. Je bouwt specifiek voor jouw doelgroep, met flexibele ontwerp- en productieregels, koppelbare modules en projectspecifieke deeloplossingen. Je werkt samen in projectoverstijgende netwerken en de klant heeft één loket. Studio WeBuild stelt zich op als regisseur die ervoor zorgt dat er een business case ontstaat, waarin iedereen kan samenwerken op basis van vertrouwen en geïntegreerde regels voor communicatie en transacties. Er komt daadwerkelijk iets van de grond, waarbij er ruimte is voor voortdurend leren en verbeteren.


Nieuwbouw & renovatie

De kenmerken van conceptueel bouwen zijn hetzelfde voor nieuwbouw, renovatie en voor concepten in de verschillende markten. Daarom kan de ontwikkeling en het ontwerp van verschillende concepten op één manier worden ingericht. Met onze conceptueel-werken-aanpak benutten wij het menselijk kapitaal, waarmee we conceptueel bouwen verder ontwikkelen. Daardoor worden concepten voor woningbouw meer onderscheidend, neemt de esthetische kwaliteit van renovatieconcepten toe en ontwikkelt de conceptueel-bouwen-industrie zich door tot een een ware maakindustrie.


Conceptaanbieder

Wij helpen conceptaanbieders zich te onderscheiden in de markt.  Een eerste stap is het conceptteam op een nieuwe manier te laten samenwerken. Hierbij gebruiken we de vaardigheden van samenwerken. We stimuleren een andere manier van omgaan met elkaar. We bevorderen creativiteit en innovatie. We werken aan een gezamenlijke attitude, die jou als conceptaanbieder persoonlijkheid geeft. We verhogen jouw betrouwbaarheid en werken aan een geloofwaardig en authentiek conceptverhaal. Je keten en oplossing hieromheen organiseren, vraagt om de nieuwe functie van conceptueel bouwen manager. Wij leren jou dit worden, of nemen deze functie op ons. 


Concept

Je concept kan worden verbeterd of een nieuw concept kan worden opgetuigd door conceptueel te gaan werken. We kunnen je helpen het concept te stroomlijnen met het proces van concepting en design thinking. Met dit proces wordt jouw concept scherp en uniek. Je organisatie en je concept worden beter herkenbaar in de markt, op zo’n manier dat de klant niet om je heen kan. 


Transactie

Met concepten en met aanbieders die het conceptueel werken goed beheersen, kan de opdrachtgevende bouw beter kiezen uit waardevolle oplossingen. Zo kan Studio WeBuild ook de opdrachtgevende bouw helpen om een uitvraag te organiseren op basis van een waardenprofiel. Want ook de vraagzijde mag wat ons betreft vaker een andere attitude aannemen, en de markt vragen om met een oplossing te komen die past. Hierbij helpen wij je met een Programma van Prestatie Eisen, wat jou als vrager de zekerheid biedt dat je krijgt wat je vraagt binnen de kaders van je beleid, terwijl de markt de ruimte krijgt op conceptuele wijze goed invulling te geven aan je vraag.


Excellent concept

Afgelopen jaren zijn er in Nederland concepten geaudit met het predicaat excellent. Een excellent concept is getoetst op aspecten volgens de Stichting Excellent Conceptueel Bouwen (SECB). Wij stonden zelf aan de basis van het excellent concept. Wanneer jij een stap wilt maken naar een concept dat ook een predicaat verdient, kunnen wij jou en je organisatie helpen je concept zo te ontwikkelen en ontwerpen, dat je kunt groeien naar het excellente. Als kennispartner van het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) en SECB spreekt het voor zich dat wij de beste en meest actuele kennis in huis hebben. Een onafhankelijke auditor van SECB bepaalt of je concept excellent is.


Vraag en hulp

Wil jij als conceptaanbieder anders bouwen, je concept verbeteren of wellicht een heel nieuw concept ontwikkelen? We helpen je graag verder met jouw specifieke vraag. Ook als je opdrachtgever bent en een conceptuele uitvraag wilt doen, kunnen wij je voorzien van tips en trucs om dit proces op een eerlijke en goede wijze vorm te geven. Je houdt dan waar nodig zelf de handen aan het stuur en laat de markt toch op een nieuwe manier zijn werk doen. Laat ons weten wat je hulpvraag is. We komen graag langs.

コメント


bottom of page